Aard van de opdrachten

De opdrachten waarvoor men mij als adviseur en interim-manager vraagt behelsen veelal stuurvraagstukken rond de waardetoevoeging van bestuurders en professionals aan de zorgverlening. Om te helpen bij visieontwikkeling rond wat nou goede zorg is en vraagstukken rond stuurkracht van managers en de zelfsturing van behandelaars.

Met thema’s als horizontale sturing en een appèl op resultaat-verantwoordelijkheid, onderhouden van het dialogisch proces in de zorg. Voorwaarden om zorg goed afgestemd te houden op de wensen van de cliënt zonder de regie van hem over te nemen. De rol van de cliënt in een coproductie. Zorg stuur je niet met verticale hiërarchische lijnen en een technocratisch instrumentarium. Het verder ontwikkelen van een instrumentarium in horizontale sturing is onze nieuwe opgave. 

In de toekomst hoop ik me meer bezig te mogen gaan houden met de toenemende menstalteitsverandering bij ouderen in hun omgang met ziekte. En wat dit betekent voor hun zorgverlening en ons als zorgverleners. Het inrichten van een moderne ouderenzorg niet opgebouwd uit institutionele voorzieningen, maar met weerbare ouderen en ondernemers die gaan voor het gewenste resultaat.

Interim-management
jun 2005 – mrt 2006 Behandeldienst (25 fte) drie verpleeghuizen Coloriet, Lelystad/Dronten

opdracht: bewerkstelligen extern aanbod, bedrijfsmatig werken en

                   ondernemerschap van intern-georiënteerde dienst

resultaat: vijf semi-zelfsturende behandelpraktijken met intern en extern

                   verblijvende cliënten

jul 2006 – jan 2007 Sector zorg (120 fte) verpleeghuis Biltsehof, Bilthoven

opdracht: herstructureren zorgsector en versterken autonomie leidinggevenden

resultaat: drie slagvaardige zorgclusters met kritisch sturend resultaatgericht

                   middenkader

jun 2007 – apr 2008 Verpleeg en Behandelcentrum Laarstaete (120fte) Coloriet, Lelystad

opdracht: kwalitatief inrichten primaire zorgstructuur en doen van

                   doelmatigheidsonderzoek

resultaat: heldere cliëntvisie, horizontale sturing en transparante zorgpakketten

apr 2008 – mrt 2009 Kennis & Expertise Centrum (60fte) Stichting Groenhuisen, regio Roosendaal

opdracht: richten en inrichten centrum met ZZP-proof financieringssysteem

resultaat: behandelcentrum met 6 bedrijfsmatige zelfsturende

                   behandelpraktijken en 3 adviespraktijken

apr 2009 – jun 2010 Kennis, Expertise en Behandelcentrum (25fte) Zorggroep ONL, Emmeloord

opdracht: richten en inrichten centrum met ZZP-proof financieringssysteem

resultaat: advies en behandelcentrum met 2 bedrijfsmatige zelfsturende

                   behandelpraktijken

aug 2011 – feb 2012 Advies en Behandelcentrum (45fte) Pleyade, Arnhem

opdracht: professioneel, organisatorisch en bedrijfsmatig richten en inrichten

                   centrum en positioneren binnen de organisatie en

                   onder het ingestelde verscherpt toezicht van IGZ uit

resultaat: onder het verscherpt toezicht van IGZ uit en

                   ingericht behandelcentrum met opvolger