Zorgverlening op een verpleeghuislocatie

Mijn laatste interimopdracht betrof het opzetten van een advies en behandelcentrum in Emmeloord. Hoe kom je op de markt in een gebied waar extramurale behandeling nog redelijk nieuw is en marktpartners je in die rol niet kennen.
Maar een nieuwe opdracht welke betrekking heeft op de zorgverlening in een verpleeghuis lijkt mij in deze tijden meer een echte uitdaging. Zeker om te zien of ik wat ik in het laatste boek propageer, ook werkelijk in de praktijk gestalte kan geven.

Comments are closed.