Nieuw boek in de trilogie

Na het eerste boek: “Sturen van dienstverleningsprocessen” is het tweede boek in de trilogie in april verschenen: “Pedagogie van de geïnstitutionaliseerden.”

Ging het in het eerste vooral over de vraag hoe je als teamleider er op stuurt dat de zorg zo verleend wordt zoals jij dat naar jouw maatstaven wilt, het tweede boek focust vooral op bestuurders. Hoe voorkom je de negatief socialiserende fenomenen van institutionele zorg en introduceer je  het dialogisch proces in de zorg. En anderzijds kunnen we leren denken in resultaten in plaats van institutionele voorzieningen. De outline van het derde boek is er en richt zich op verzorgenden en het behouden van hun beroepseer. Hoe kom je los van sturende opvattingen die je werk minder zin geven.

Comments are closed.