Niche

Veel behandeldiensten verkeren in een overgangsfase. Sommige komen het formatievraagstuk niet te boven en blijven ziekenhuisje spelen. Het ontbreekt hen aan een visie op moderne ouderenzorg en de rol die zij daarin kunnen spelen. Het vraagt lef en ondernemerszin om oude cultuurpatronen te overwinnen en ouderen echt hulp te bieden om hun weerbaarheid te vergroten.

Steeds meer ouderen verblijven buiten het verpleeghuis. De expertise van de verpleeghuiszorg en hun andere behandelmentaliteit wordt hen onthouden als we de blik niet naar buiten richten.

Comments are closed.