Promotieonderzoek

Ons onderzoeksvoorstel is aangenomen en het feitelijk onderzoek is in voorbereiding, start in september 2015

Werktitel:

Organiseren van menswaardigheid:  sturen op waarden in zorgorganisaties

Promotie bij Roland Bal en Annemiek Stoopendaal, Beleid en Management in de Gezondheidszorg, HCG, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Centrale onderzoeksvraag:

Hoe komt in de cliënt context (het proces rond en met de cliënt) “menswaardigheid” tot stand en wat is de rol van de waarden van de bestuurder, de cliënt en andere actoren daarbij?

Afronding waarschijnlijk half 2018

Voor de voortgang volg ons op onze blog: www.menswaardigheid.org

Zie onze flyers voor alle deelnemers aan ons onderzoek:

flyer onderzoek cliëntversie 4.3

flyer onderzoek versie 4.2

Leave a Reply