Inclusieve wijk

In Nederland verblijven twee maal zoveel mensen in instellingen voor langdurige zorg als in vergelijkbare andere landen. En geen land ter wereld geeft meer uit aan langdurige zorg (rond de 14 miljard euro). Dit alles leidt tot een afname van zelfredzaamheid, toenemende afhankelijkheid en uiteindelijk tot een afname van menselijke waardigheid van kwetsbare mensen.

Met betere ondersteuning vanuit het eigen netwerk, gedecentraliseerde thuiszorg en technische hulpmiddelen zouden minder mensen afhankelijk hoeven te zijn van institutionele zorg, dus thuis kunnen verblijven en een betere kwaliteit van leven hebben. In het hedendaagse denken over zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking neemt thuis wonen een steeds centralere plaats in. Het is niet meer de handicap die behandeld moet worden in een kliniek, buiten het sociale netwerk. Het gaat nu juist om het krijgen van voldoende ondersteuning bij wonen en leven midden in de samenleving.

Verpleeghuizen worden weliswaar steeds leefbaarder, maar raken hun invaliderende kenmerken niet kwijt. Steeds duidelijker wordt dat het verpleeghuis voor ouderen van nu niet de oplossing is voor hun zorgvraag. Ook kleinschalige groepsvoorzieningen sluiten niet meer aan bij hun wensen. Dit komt omdat men als bewoner uit het vertrouwde sociale netwerk wordt gehaald en de corrigerende maatregelen van het instituut rond privacy, zeggenschap en respect hierop geen antwoord hebben.

De fysieke zorg valt veelal wel te regelen, maar voor de grootste handicap: het sociaal isolement, het verlies van de binding met de samenleving, blijkt dat lastig. Met eigen zorgcorporaties en eigen- kracht-conferenties en projecten als Bonte Buren proberen ouderen hun eigen zorg en die van lotgenoten voor de toekomst te regelen. Maar dit betreft een kleine groep.

Gallé Consult is sinds begin van het jaar betrokken bij bouwplannen c.q. ontwikkeling van een inclusieve wijk als alternatief voor institutionele zorg. In zo’n wijk worden rond kwetsbare zorgvragers persoonlijke netwerken gevormd met zorgzame buren en vrijwillige c.q. professionele zorgverleners uit de wijk. Met flankerend een breed dienstenaanbod in een ondersteuningscentrum met algemene voorzieningen en behandel- c.q. verblijfsfaciliteiten.

Leave a Reply