Beziel(en)de bestuurders

In ons onderzoek (samen met John Luijten van IMO) naar “bezielende leiders” komen we steeds verder af van bezieling als een eigenschap of kenmerk van een leider. Of van bezieling als competentie of attribuut.

Bezieling lijkt te ontstaan in interactie, in een dialogisch proces, waarin bezielende leiders bezielende medewerkers zoeken in een wederkerig proces van betekenis geven. Een dialogisch proces dat steeds moet worden onderhouden, dat kan mislukken of in concrete organisatorische situaties kan worden gestart. De bestuurder als boegbeeld of boeggolf.

De organisatie weerspiegelt deze ziel in haar opbouw en ruimte-scheppende dimensies.

Wat de bestuurder drijft is het volgende focus voor ons onderzoek.

Het onderzoek is nog niet af maar levert al zoveel stof op dat er een boek in zit.  Dat dan ook de basis zal zijn voor een leergang, want ons inziens is bezielen te leren.

Comments are closed.