Archive for the 'Discussies' Category

Inclusieve wijk

Sunday, September 30th, 2012

In Nederland verblijven twee maal zoveel mensen in instellingen voor langdurige zorg als in vergelijkbare andere landen. En geen land ter wereld geeft meer uit aan langdurige zorg (rond de 14 miljard euro). Dit alles leidt tot een afname van zelfredzaamheid, toenemende afhankelijkheid en uiteindelijk tot een afname van menselijke waardigheid van kwetsbare mensen. Met […]

Niche

Sunday, June 20th, 2010

Veel behandeldiensten verkeren in een overgangsfase. Sommige komen het formatievraagstuk niet te boven en blijven ziekenhuisje spelen. Het ontbreekt hen aan een visie op moderne ouderenzorg en de rol die zij daarin kunnen spelen. Het vraagt lef en ondernemerszin om oude cultuurpatronen te overwinnen en ouderen echt hulp te bieden om hun weerbaarheid te vergroten. […]

Wat mij boeit

Sunday, June 20th, 2010

Iets wat me de laatste tijd erg bezig houdt is de aandacht voor saamhorigheid en leefbaarheid van woonbuurten. Mijn vraag is daarbij kan dat ook in brede zin. Niet alleen gericht op wonen en welzijn maar ook op de zorg voor elkaar. De verantwoordelijkheid die we allen hebben voor onszelf en naar elkaar. De overheid en […]

Coaching in horizontale sturing

Sunday, June 20th, 2010

Zorgverlening kent een andere dynamiek met betrokkenheid, vertrouwen en handelingsruimte. De dominante aansturing van zorg is nu vooral technocratisch en kent niet de dialogische sturing die bij zorgverlening nodig is. Zorg komt immers tot stand in een wisselwerking tussen cliënt en verzorger, het moment van de waarheid. Veel in de ouderenzorg pakt verkeerd uit voor cliënten omdat […]