Archive for the 'Over management' Category

Promotieonderzoek

Tuesday, December 16th, 2014

Ons onderzoeksvoorstel is aangenomen en het feitelijk onderzoek is in voorbereiding, start in september 2015 Werktitel: Organiseren van menswaardigheid:  sturen op waarden in zorgorganisaties Promotie bij Roland Bal en Annemiek Stoopendaal, Beleid en Management in de Gezondheidszorg, HCG, Erasmus Universiteit Rotterdam. Centrale onderzoeksvraag: Hoe komt in de cliënt context (het proces rond en met de […]

Beziel(en)de bestuurders

Sunday, August 21st, 2011

In ons onderzoek (samen met John Luijten van IMO) naar “bezielende leiders” komen we steeds verder af van bezieling als een eigenschap of kenmerk van een leider. Of van bezieling als competentie of attribuut. Bezieling lijkt te ontstaan in interactie, in een dialogisch proces, waarin bezielende leiders bezielende medewerkers zoeken in een wederkerig proces van betekenis […]