Archive for the 'Opdrachten' Category

Organisatiescan

Monday, March 12th, 2012

En meteen verder met een organisatiescan bij GGZ inGeest. Leuke inkijk in een organisatie die echt iets wil met cliënten met een dubbele diagnose.

Verandermanagement

Sunday, August 21st, 2011

Van 1 augustus 2011 tot 1 maart 2012 ben ik bij Pleyade in Arnhem met een verandertraject bezig geweest naar een Pleyade Advies en Behandelcentrum. Het professioneel, organisatorisch en bedrijfsmatig richten en inrichten ervan en het positioneren binnen de organisatie vanPleyade. Het geheel werd overschaduwd door het verscherpt toezicht van IGZ dat voor  Altenova en de […]

Organisatieadvies

Sunday, June 20th, 2010

Op dit moment heb ik geen interim-opdracht, wel de vraag om voor In voor Zorg! een aantal organisatiescans en interventies te doen. Eigenlijk het begin van elke interim-opdracht. Nagaan of er binnen of buiten de organisatie belemmeringen zijn om het verbetertraject dat de organisatie wil tot een succes te maken. En natuurlijk welke ondersteuning daarvoor […]

Zorgverlening op een verpleeghuislocatie

Sunday, June 20th, 2010

Mijn laatste interimopdracht betrof het opzetten van een advies en behandelcentrum in Emmeloord. Hoe kom je op de markt in een gebied waar extramurale behandeling nog redelijk nieuw is en marktpartners je in die rol niet kennen. Maar een nieuwe opdracht welke betrekking heeft op de zorgverlening in een verpleeghuis lijkt mij in deze tijden meer […]